5360 2


White Star Line’s Titanic.

Var på Sjöhistoriskas Titanicutställning idag ute på Djurgårn. Intressant med många berättelser, föremål från Titanic och dess systerskepp Oceanic och Britannic samt en del bilder jag inte sett tidigare.

Man hade önskat sig mera uppbyggd inredning från Titanic, men där finns i alla fall en kuliss av en hyttkorridor, radiohytten, en förstaklasshytt och delar av en andraklasshytt.

Så här såg en förstaklasshytt i Titanic ut.

Telegrafisthytten. Härifrån sändes nödropet.

En modell av en av hyttkorridorerna i Titanic.

EN RESANDE REPORTERS ÄVENTYR.
http://erikbergin.blogspot.com
In this article


Join the Conversation