1055 0
1055 0

En intern rapport från New York Times, med titeln ”Innovation”, har väckt uppståndelse, eftersom den identifierar en rad brister hos vad som allmänt kallas världens bästa tidning.

Rapporten har tagits fram av journalister på NYT och varnar bland annat för att tidningens ”journalistiska försprång” krymper beroende på bland annat att tidningen inte hänger med snabbt nog i den omställning som pågår från papperstidningar (”print”) till digital publicering. Den varnar också för att andra, mindre och nyare medier på nätet växer snabbare och kan (eller i vissa fall rent av har) köra om NYT.

Symtomatiskt nog avslöjades rapportens existens och dess innehåll av en av dessa medier, Buzzfeed, där du också kan läsa mer om rapporten.

Rapporten varnar också för att det råder ett överdrivet fokus internt på NYT på tidningens förstasida i pappersupplagan, och att tidningen därför missar att få ut sina storys i andra, mer väsentliga kanaler.

Nyligen sparkades NYT:s redaktör Jill Abramson och tidningen har även tappat en rad andra nyckelmedarbetare de senaste åren.

Läs rapporten i sin helhet här:

The Full New York Times Innovation Report

In this article