Jag granskar varför världsutställningar finns i Fokus

792 0
792 0

Ett av mina frilansjobb, i tidningen Fokus, handlar om varför världsutställningar existerar — överdrivet dyra, med liten praktisk nytta men med mycket prestige. Läs här.

På webben:

Min artikel i Fokus i maj 2010.
In this article