959 0
959 0

NEW YORK, ONSDAG — Bilden visar hur kaoset bryter ut på motorvägen FDR Drive längs Manhattans östra kant.

Två bilar har av allt att döma kört ihop i södergående riktning – på bilden syns tydligt hur en vit SUV står tvärs över vägbanan med riktning åt vänster. Till höger om den står ett eller flera andra bilvrak. Räddningsfordonen och krocken blockerar hela södergående vägbana och även en del av norrgående.

Bilden tog jag på onsdagskvällen den 28/1 2015 när jag gick mig en kvällspromenad utmed East Rivers promenadstråk, som löper parallellt med FDR, en normalt mycket tungs trafikerad motorväg som löper runt Manhattans hela östra och södra sida.

En ögonblicksbild från New York City.

Kaos på FDR Drive, Manhattan, onsdag kväll.
Kaos på FDR Drive, Manhattan, onsdag kväll.
In this article