Nomineringen som förändrar USA

Jag skriver i SvD om president Trumps nominering till ny domare hos Supreme Court.

484 0
484 0

Jag skriver i SvD om president Trumps nominering till ny domare hos Supreme Court, USA:s HD, och vad det innebär för amerikansk rättsskipning. Läs här.

I tidningen och på webben:

I denna artikel