Obamas sista “State of the Union”

857 0
857 0

NEW YORK — President Obama levererade på tisdagskvällen i Washington vad som sannolikt blir hans sista stora linjetal som president, undantaget möjligen ett framträdande vid demokraternas konvent i juli i sommar.

Terrorgruppen är inte ett existentiellt hot mot Amerika

I kraft av en förbättrad ekonomi, flera genomförda reformer och vad Vita Huset menar är framsteg i kampen mot terrororganisationen Islamiska Staten, IS eller ISIS, i Syrien och Irak målade Obama upp en förväntansfull och ljus bild av USA:s framtid – givet, sa presidenten, att “vi samarbetar” istället för att “vända oss inåt och mot varandra”.

Det var en tydlig indirekt känga till republikanska frontrunnern Donald Trump som bygger sin kampanj på att utmåla USA som försvagat och med sina bästa dagar bakom sig.

“USA är världens starkaste nation. Ingen kommer ens i närheten”, slog Obama fast. Och han utdelade en råsop mot i princip alla presidentkandidater, men särskilt de republikanska, när han konstaterade att “IS är ett hot mot amerikaner, men terrorgruppen är inte ett existentiellt hot mot Amerika”, och därmed spelade ned terrorhotet i prioritet.

Konservativa kommentatorer och republikanska politiker attackerade omedelbart Obamas tal som “bortkopplat från verkligheten” efteråt, och de angrep presidenten för att inte nog lyfta de problem som alltjämt syns på den amerikanska arbetsmarknaden och som pressar ekonomin. Den växer visserligen, men till exempel fattigdomsnivån är i princip är oförändrad jämfört med Obama klev in i Vita Huset för sju år sedan. Och vanliga hushålls snittinkomster har först nu börjat komma åter till de nivåer som rådde före Lehman Brothers haveri hösten 2008 och den efterföljande finanskrisen och recessionen.

Obama håller sitt sista State of the Union-tal i kongressen.
Obama vid sitt sista State of the Union-tal i kongressen den 12 januari 2016. Bakom honom till vänster vicepresident Joe Biden och höger representanthusets nya republikanska talman Paul Ryan.

Om det är en sak jag ångrar med mitt presidentskap så är det att jag inte kunnat överbrygga polariseringen

Men presidenten försöker med sitt sista State of the Union-tal, kallat SOTU, forma sitt eget eftermäle som en president som trots allt lämnade nationen i bättre skick än han fann den. Men talet innehöll också ett misslyckande, att Obama inte rått på den politiska låsningen i Washington och klarat av att överbrygga den allt djupare sprickan mellan konservativa och liberaler.

“Om det är en sak jag ångrar med mitt presidentskap så är det att jag inte kunnat överbrygga polariseringen i Washington”, sa Obama. “Kanske hade en president med Lincolns eller Roosevelts kvaliteter klarat av det.”

VALET 2016 Till valcentralen

 

In this article

Join the Conversation