964 0
TV: Här är lådan som
ska stoppa oljeläckan
AP på plats i Mexikanska Golfen inatt
En specialkonstruerad 100 ton tung plåt- och betongbox är brittiska oljebolaget BP:s lösning på hur man ska om inte stoppa så i alla fall minska det pågående utsläppet i Mexikanska Golfen. Från boxen ska en ledning kanalisera den sprutande oljan upp till ytan till en väntande tanker.
Det är tydligen tveksamt om hela manövern kan lyckas:

”We haven’t done this before,” said BP spokesman David Nicholas. ”It’s very complex and we can’t guarantee it.”

Oljebältet har drivit norrut i veckor nu sedan borrplattformen Deepwater Horizon exploderade och sjönk. Kusterna i Louisiana och Mississippi har nåtts av oljan och saneringsarbetet är knepigt.
EN RESANDE REPORTERS ÄVENTYR.
http://erikbergin.blogspot.com
In this article