1055 0
1055 0

Läs min story om det politiska bråket i Washington som hotar stänga Exports-Imports Bank, USA:s motsvarighet till Exportkreditnämnden, EKN. Här finns artikeln.

In this article


Join the Conversation