925 0

Utrikesdepartementet har ändrat sin reserekommendation avseende Tunisien. Avrådan gäller nu inte Tunis, huvudstaden, och semesterorterna vid havet, däremot kvarstår avrådan från icke nörvändiga resor till resten av landet.

>>> UD:s reserekommendationer: http://www.regeringen.se/sb/d/3436/a/160991

EN RESANDE REPORTERS ÄVENTYR.
http://erikbergin.blogspot.com
In this article