1012 0

GRÖNT LJUS TILL RÖDAHAVSKUSTEN Mubaraks avgång och militärens maktövertagande har lett till att Egypten gått åter mot något av normaltillstånd de senaste dygnen. Det gör nu att Utrikesdepartementet mildrar sin reseavrådan. Så här skriver UD:

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke nödvändiga resor till Egypten, med undantag för turistorterna längs Röda havskusten, som ej inkluderas i avrådan.
Så kallade icke nödvändiga resor till bland annat Kairo avråder UD alltså fortfarande från.

>>> UD:s reserekommendationer: http://www.regeringen.se/sb/d/3436/a/160991

En resande reporters äventyr.
http://erikbergin.blogspot.com

EN RESANDE REPORTERS ÄVENTYR.
http://erikbergin.blogspot.com
In this article