ERIKS ÄVENTYR PÅ YOUTUBE Yes, you heard it right – i en ny video beger jag mig på utforskning i Västberga industriområde. Missa inte den.

Här är bilderna:

Matro Hotel, Västberga. Foto: Erik Bergin
Västberga. Foto: Erik Bergin
Västberga. Foto: Erik Bergin
Västberga. Foto: Erik Bergin
Västberga. Foto: Erik Bergin
Västberga. Foto: Erik Bergin
Västberga. Foto: Erik Bergin
Västberga. Foto: Erik Bergin
Västberga. Foto: Erik Bergin
Västberga. Foto: Erik Bergin
Västberga. Foto: Erik Bergin
Västberga. Foto: Erik Bergin
Västberga. Foto: Erik Bergin
Västberga. Foto: Erik Bergin
Västberga. Foto: Erik Bergin
Västberga. Foto: Erik Bergin
Västberga. Foto: Erik Bergin
Västberga. Foto: Erik Bergin
Västberga. Foto: Erik Bergin
Västberga. Foto: Erik Bergin
Västberga. Foto: Erik Bergin
Västberga. Foto: Erik Bergin
In this article

KÖPENHAMN – En långhelg i Köpenhamn i mars med kallt och blåsigt väder behöver inte vara fel. Bland stadens sevärdheter hör förstås restaurangutbudet i inte minst Köpenhamns svar på New Yorks Meatpacking, Kødbyen.

Där är en bra idé att ta en drink på Fiskebaren, en fiskrestaurang med cocktailbar i mitten.

Gaza Grill samma område kan också rekommenderas, även om kryddningen visar sig vara lite i snällaste laget för min smak.

Dessutom finns öljätten Carlsbergs museum. Se min 90 sekunder långa (eller korta kanske) video ovan.

Köpenhamn i mars månad 2024:

Efterrätt på Gaza Grill i Kødbyen. Foto: Erik Bergin
Carlsberg. Foto: Erik Bergin
Carlsberg. Foto: Erik Bergin
Carlsberg. Foto: Erik Bergin
Havfruen vid inloppet till Köpenhamn. Foto: Erik Bergin
Det från TV-serien ”Riket” kända Rigshospitalet lite norr om centrum. Foto: Erik Bergin
Gatuhörn i Nørrebro, Köpenhamn. Foto: Erik Bergin
Centrala Köpenhamn. Foto: Erik Bergin
Foto: Erik Bergin
Gaza Grill, Ködbyen, Köpenhamn. Foto: Erik Bergin
Mer Carlsberg. Foto: Erik Bergin
Så här majestätiskt är tågcentralens trätak. Foto: Erik Bergin
In this article

SKÄRGÅRD 2024 — Ett av de med buss eller bil mest lättillgängliga sommaröarna – full med aktiviteter – är Gålö i Stockholms skärgård. Här finns camping, bad, sandstränder, klippor, en gammal marinbas och havsbad.

Men i början av mars ligger det mesta öde.

Och Gålö bjuder även på spännande historier – strax söderut ligger Horsfjärden, där svenska marinen jagade vad man anade var främmande ubåtar på 1980-talet.

Och det var här på Gålö som det topphemliga forskningsprojektet Palmen drevs under andra världskriget – med syfte att träna sälar att hitta ubåtarna.

Se min video från Gålö i mars 2024 här ovan.

Bilderna:

Sportfiskare på Gålö i mars. Foto: Erik Bergin
Gålö. Foto: Erik Bergin
Gålös kust mot öster. Foto: Erik Bergin
Satellitbild över Gålö. Foto: Erik Bergin
Gålö. Foto: Erik Bergin
Sälforskningsstationen Palmen på Gålö. Foto: Erik Bergin
Sälforskningsstationen Palmen på Gålö. Foto: Erik Bergin
Sälforskningsstationen Palmen på Gålö. Foto: Erik Bergin
Isen ligger ännu vid Gålö i början av mars 2024. Foto: Erik Bergin
Sälforskningsstationen Palmen på Gålö. Foto: Erik Bergin
Gålö. Foto: Erik Bergin
Palmen på Gålö. Foto: Erik Bergin
Gålö. Foto: Erik Bergin
Öde camping på Gålö. Foto: Erik Bergin
Gålö. Foto: Erik Bergin
Sjökort över Gålö. Foto: Erik Bergin
Horsfjärden strax söder om Gålö. Foto: Erik Bergin
Skärmdump av SVT-söndning om ubåtsjakten i oktober 1982.
Sälstationen Palmen – tidigare topphemlig, nu vandrarhem. Foto: Erik Bergin (Bilden är ett montage.)
In this article

SKÄRGÅRD 2023 — En blåsig julimånad försökte jag fly en elak vind från sydväst genom att åka Ornö Runt med båten, motsols. Det blev sex fina dygn i fyra olika hamnar.

Du har tidigare kunnat se de fyra avsnitten i serien separata.

Nu kommer de som en enda minidokumentär på 27 minuter: Ornö Runt – The Movie.

Enjoy!

Förtöjd bredvid bastun i Smådalarö. Foto: Erik Bergin
Gästhamnen vid Smådalarö Gård. Foto: Erik Bergin
Privatägda Rosenön, Smådalarö. Foto: Erik Bergin
Ett förfallet båthus pryder Brunnsvoiken, Ornö. Foto: Erik Bergin
Ornö båtvarv. Foto: Erik Bergin
Nature Adventures med Erik Bergin på YouTube.
Brunnsviken, Ornö, juli 2023. Foto: Erik Bergin

Mörkviken på norra Fjärdlång juli 2023. Foto: Erik Bergin
Norra viken på Mörtö-Bunsö juli 2023. Foto: Erik Bergin
Mörtö-Bunsö juli 2023. Foto: Erik Bergin
In this article

URBAN EXPLORATION — Väggarna utmed gatan på några hundra meters längd är bombad med graffiti. En del konst håller hög klass, annat är att betrakta som klotter.

Det handlar om Snösätra i Rågsved – Stockholms troligen sista kåkstad, sedan ställen som Lugnets industriområde rivits och ersatts av Hammarby Sjöstad.

Snösätra i Rågsved, södra Stockholm. Foto: Erik Bergin

Huvudgatan Snösätragränd kantas av rivningsfärdiga byggnader och murar. Marken uppges vara förgiftad efter decennier av industriell verksamhet.

Men samtidigt beskrivs Snösätra som en viktig kulturell fristad som fått internationellt rykte för sin graffitikonst. Gränden går under namnet ”Snösätra Hall of Fame” där enbart de skickligaste artisterna tillåts måla.

I maj har en lokal förening de senaste åren arrangerat en konstfestival, Spring Beast, som rapporterats dra en hel del besökare.

Nu på vintern ligger allt öde.

Jag åkte dit.

En öde bakgård i Snösätra används som öppen festlokal på vår och sommar. Foto: Erik Bergin
Foto: Erik Bergin
Foto: Erik Bergin

För att måla längs huvudgatan krävs tillstånd. Andra murar och väggar i kvarteret är ”öppna” för vem som helst, enligt kulturföreningens hemsida. Därav följer att kvaliteten på måleriet är högst utmed huvudgatan.

En tidigare lokalpolitiker som är ute och går med hunden i området säger att flera fina målningar av duktiga konstnärer som fanns tidigare nu har målats över.

”Man kan tycka att de borde använda sin kreativitet till något annat,” säger ex-politikern.

Snösätra. Foto: Erik Bergin
Del av Snösätra fotograferat från drönare. Foto: Erik Bergin
Snösätra. Foto: Erik Bergin
Den södra, numera rivna och avspärrade delen av Snösätra. Foto: Erik Bergin

Snösätra industriområde har en flera decennier lång och något brokig historia. Området var tidigare betydligt större än det är nu. Stockholms stad beslutade 2018 att riva den södra delen, närmast sjön Magelungen.

Den södra delen är än så länge (februari 2024) avspärrad och ska framöver ingå i Rågsveds naturreservat.

Vad gäller den kvarvarande norra delen har staden beslutat inrätta en permanent ”kulturplats”. Av den märks i dagsläget inte mycket, förutom graffitikonsten. De enligt en okulär besiktning rivningsredo kåkarna, murarna och gamla industribyggnaderna längs Snösätragränd står kvar. Om de ska ersättas så är det oklart med vad.

Snösätra. Foto: Erik Bergin
Snösätra. Foto: Erik Bergin
Drönarbild över Snösätra. Foto: Erik Bergin

I maj 2023 rapporterade medier att internationella artister deltog på Spring Beast. Ett 60-tal hade bjudits in för att skapa konst, enligt Sveriges Radio.

Bara några månader tidigare hade en planerad rivning av en byggnad i kvarteret vållat protester, rapporterade Dagens Nyheter. Några år tidigare, 2020, skrev samma tidning att Stockholms stad ”tappat greppet” om området. Då hade Snösätra redan varit en graffitifristad i runt sex år, sedan 2014.

Foto: Erik Bergin

Enligt nyhetsrapporter från 2020 fanns det då planer på rivning. Samtidigt fick Snösätra alltmer uppmärksamhet för sin graffiti. Till och med Dagens Industri äventyrade sig dit för ett reportage och magasinet Utställningskritik skickade en reporter som skrev om utomhusutställningen redan i nummer fem från 2019.

Urban Adventures med Erik Bergin på Youtube.

Rivningsplanerna av det norra, kvarvarande området har uppenbarligen lagts på is.

Delvis har området istället rensats upp på senare år. En satellitbild som enligt Google är tagen 26 juni 2020 visar mängder av bilvrak på en ödetomt i den södra delen av det område som finns kvar idag. I februari 2024 när erikbergin.com besökte platsen var skrotbilarna försvunna.

Satellitbild visar bilvrak parkerade i Snösätra i juni 2020. Foto: Google Earth

Området verkar ha varit i en sorts limbo betydligt längre än de senaste åren. I Stockholms stads planbestämmelse daterad 19 december 1957 från stadsbyggnadskontoret går det att läsa på två A4-sidor att området är tänkt att användas till ”upplagsändamål”. ”…avloppsledningar skall ej förekomma. Dagvattnet är tänkt att avrinna i öppna diken”, skriver stadens tjänstemän.

Något avlopp verkar inte finnas än idag, uppger en person på platsen. Det hänger rimligen ihop med att marken idag är förorenad.

Några bostäder finns inte i Snösätra, men enligt uppgift har folk ändå tidvis bott där.

Ur förslag till detaljplan från 1957. Källa: Stockholms stad

En karta bifogas, daterad 1958, som visar hela området. Det delvis bebyggda område som finns kvar idag är den större, nordvästra delen norr om den streckade linjen på kartan. På den mindre delen i sydost har byggnader rivits och marken ska återställas för att sedan ingå i Rågsveds naturreservat, enligt Stockholms stad.

Stadsbyggnadskontorets karta över Snösätra anno 1958. Källa: Stockholms stad

På stadens nuvarande karta över Snösätra finns en markering om ”kulturhistorisk klassificering”, enligt en sökning i Stockholms stads Bygg- och plantjänst. Det är alltså graffitikonsten på rivningskåkarnas väggar och murar längs Snösätragränd som staden vill skydda.

Stans plan för området började utvecklas 2021-2022 och bygger delvis på ett inkommet medborgarförslag från 2021. Enligt en nyhetstext i magasinet Kingsize från 2023 hade staden det året ingått ett avtal med föreningen Kulturkvarter Snösätra, som fick ansvar för driften av området.

Gatan genom Snösätra fotograferad från drönare. Foto: Erik Bergin
Snösätragränd. Foto: Erik Bergin
Snösätra. Foto: Erik Bergin
Snösätra. Foto: Erik Bergin

”Jag är väldigt glad över att det här avtalet är på plats. Snösätra är ett unikt område som är enormt viktig för graffitikulturen i hela Stockholm. Därför är det bra att det nu blir de som faktiskt verkar i området som får ta täten i arbetet med att utveckla ett kulturkvarter,” kommenterar Stockholmspolitikern Torun Boucher (V) i artikeln.

Enligt en annan artikel i Fastighetsnytt från maj 2023 har platsen tidigare varit känd som ”Stockholms Christiania”, samtidigt som graffitikonsten där fått alltmer uppmärksamhet sedan tiotalet år.

Ryktet som samlingsplats för personer på samhällets skuggsida har gett upphov till ett pågående forskningsprojekt vid kriminologiska institutionen vid Stockholms Universitet, enligt institutionens verksamhetsberättelse för 2022. Projektet har titeln ”Snösätra: Crime and disorder in the production of urban space” och uppges pågå till 2026.

Foto: Erik Bergin
Snösätra. Foto: Erik Bergin
Snösätra. Foto: Erik Bergin
Snösätra. Foto: Erik Bergin

Det finns alltså en plan för området som fortsatt kulturplats. Det finns samtidigt också mätningar som visar att ”Relativt höga halter av PFAS har påträffats i grundvattnet”, enligt en lägesrapport från Stockholms stad från 2021. Fler prover ska tas, står det. PFAS-ämnen är svåra att bryta ned och ”kan ha skadliga effekter” enligt Kemikalieinspektionen.

Vad blir det av allt detta? Kulturvärdet av Snösätra industriområde, eller ”upplagsplats” som området kallades på 50-talet, är svårt att bestrida. Hur det värdet klarar att hålla emot eventuella krav på sanering framöver är anyone’s guess.

Tills vidare går det att konstatera – Snösätra är kanske Stockholms nu enda kvarvarande bohemkvarter. Eller slum, om man så vill.

Snösätra. Foto: Erik Bergin
Snösätra. Foto: Erik Bergin
Snösätra. Foto: Erik Bergin
Snösätra. Foto: Erik Bergin
Snösätra. Foto: Erik Bergin
Drönarbild av Snösätra. Foto: Erik Bergin
Snösätra. Foto: Erik Bergin
In this article

MARIEFRED — Gripsholms slott och den pittoreska småstaden Mariefred med dess museijärnväg är ett klassiskt utflyktsmål på vår, sommar och höst.

Men mitt i vintern?

Här är Gripsholms slott i januari • Här finns fler resetips.

Gripsholms slott, Mariefred. Foto: Erik Bergin
Gripsholms slott, Mariefred. Foto: Erik Bergin
Vinter i Mariefred. Foto: Erik Bergin
Gripsholms slott, Mariefred. Foto: Erik Bergin
Gripsholms slott, Mariefred. Foto: Erik Bergin
Gripsholms slott, Mariefred. Foto: Erik Bergin
Gripsholms slott, Mariefred. Foto: Erik Bergin
Foto: Erik Bergin
Gripsholms slott, Mariefred. Foto: Erik Bergin
Vy inifrån Gripsholms slott. Foto: Erik Bergin
Gripsholms slott, Mariefred. Foto: Erik Bergin
Gripsholms slott, Mariefred. Foto: Erik Bergin
Långt till våren i Mariefred. Foto: Erik Bergin
Gripsholms slott, Mariefred. Foto: Erik Bergin
Gripsholms slott, Mariefred. Foto: Erik Bergin
Teatern på Gripsholms slott, Mariefred. Foto: Erik Bergin
WTF??? Foto: Erik Bergin
Gripsholms slott, Mariefred. Foto: Erik Bergin
Guide inne på Gripsholms slott. Foto: Erik Bergin
Gripsholms slott, Mariefred. Foto: Erik Bergin
Gripsholms slott, Mariefred. Foto: Erik Bergin
Gripsholms slott, Mariefred. Foto: Erik Bergin
Mariefred. Foto: Erik Bergin
Gripsholms slott, Mariefred. Foto: Erik Bergin
Gripsholms slott, Mariefred. Foto: Erik Bergin
Gripsholms slott, Mariefred. Foto: Erik Bergin
Gripsholms slott, Mariefred. Foto: Erik Bergin
Gripsholms slott, Mariefred. Foto: Erik Bergin
Gripsholms slott, Mariefred. Foto: Erik Bergin
In this article

NÖJE — Det genererade en hel del höjda ögonbryn när nyheten kom i början av 2024 att Jon Stewart skulle göra comeback på The Daily Show. Jag var och såg honom där 2014. Det var året innan att han slutade, efter att ha lett den klassiska satirhowen från New York i över 16 år.

Nu, nio år senare, är han alltså tillbaka, fast bara på måndagskvällar. Han har lovat att göra inhoppet över valet i november 2024.

För tio år sedan skrev jag:

Det hela är ett roligt spektakel, och det är intressant att studera hur proffsiga alla i produktionen är – när vi var på Daily Show gjordes inte en enda omtagning av någonting i den runt en halvtimme långa inspelningen.

Skärmdump Comedy Central’s The Daily Show.

Sedan dess har den amerikanska TV-nöjesbranschen förändrats, för att inte säga förändrats radikalt. Tittarsiffrorna har rasat för dagliga shower som The Daily Show, Late Show med flera. Stewarts efterträdare Trevor Noah lämnade i december 2022. Stewarts senaste projekt, Apple TV+-showen The Problem with Jon Stewart, ställdes in efter bara 20 avsnitt. Comedy Central som sänder The Daily Show uppges vara uppe till försäljning – utan att någon lägger bud.

New York Times konstaterar apropå hans återkomst att:

”(…) the show’s ratings and profile declined, part of a general downturn in the cultural relevance of late-night shows in the streaming age. At the same time, Stewart’s own post-“Daily Show” professional efforts have been lackluster.

The Daily Show-studion på Manhattan 2014. Foto: Erik bergin

En del recensenter skriver efter måndagens show att Stewart visserligen klarade återkomsten utan att kännas alldeles passé. Men i en recension konstaterar Variety också att:

Jokes at Stewart’s expense helped to dispel the initial awkwardness, but they don’t resolve the fundamental tension underlying everything from the election to Bob Iger’s second stint at Disney to Stewart’s own full-circle moment. We’re at a crossroads where systems are stuck in a loop, running their own expired playbooks to increasingly diminished returns. “The Daily Show” itself runs on a network with increasingly little original programming, owned by a conglomerate frantically searching for a new owner as its value grows progressively smaller. Bringing Stewart back is a momentary bright spot, but there’s still another three days a week of episodes to fill. What are thosegoing to look like, and for how long until a longer-term solution comes along — if it ever does?

Kanske fångade Stewart själv upp TV-branschens kollaps när han analyserade orsaken till att han nu finner sig själv åter på samma stol som han lämnade för nio år sedan:

“I just thought, who better to comment on this election than someone who truly understands two aging men past their prime?”

In this article

NATURE ADVENTURES — Slakthusområdet blir en helt ny stadsdel i södra Stockholm. Staden har en ambitiös plan för att förvandla de gamla slakt- och dynghusen till ett nytt hippt område, med hundratals nya bostäder. Rivningarna har redan börjat.

Men vad blir det kvar av det gamla?

Slakthusområdet mellan Globen och Enskede har över hundra år på nacken. Vad finns kvar idag? Och hur ska det bli?

Se videon. Bilder nedan.

Mer Nature Adventures med Erik Bergin 

• Mer om Slakthusområdet: Här ska Stockholm växa söderut

© Bergin Media 2024.

Entrén till Slakthusområdet. Foto: Erik Bergin
Nature Adventures med Erik Bergin på YouTube.
Slakthusområdet i södra Stockholm. Foto: Erik Bergin
Slakthusområdet i södra Stockholm. Foto: Erik Bergin
Slakthusområdet i södra Stockholm. Foto: Erik Bergin
Slakthusområdet i södra Stockholm. Foto: Erik Bergin
Slakthusområdet i södra Stockholm. Foto: Erik Bergin
Slakthusområdet i södra Stockholm. Foto: Erik Bergin
Här byggs ny t-bana vid Slakthusområdet. Foto: Erik Bergin
Slakthusområdet i södra Stockholm. Foto: Erik Bergin
Slakthusområdet i södra Stockholm nära Globen. Foto: Erik Bergin
Slakthusområdet i södra Stockholm. Foto: Erik Bergin
Slakthusområdet i södra Stockholm. Foto: Erik Bergin
Slakthuskyrkan 2021. Foto: Erik Bergin
Slakthuskyrkan 2021. Foto: Erik Bergin
Slakthusområdet vid Globen. Foto: Stockholms stad
Slakthusområdet 2021. Foto: Erik Bergin
Slakthusområdet 2021. Foto: Erik Bergin
Slakthusområdet 2021. Foto: Erik Bergin
Slakthusområdet 2021. Foto: Erik Bergin
Slakthuskyrkan 2021. Foto: Erik Bergin
Slakthusområdet 2021. Foto: Erik Bergin
Slakthusområdet 2021. Foto: Erik Bergin
Slakthusområdet 2021. Foto: Erik Bergin
Slakthusområdet 2021. Foto: Erik Bergin
Ett av få köttföretag i gamla Slakthusområdet. Foto: Erik Bergin
In this article

SKÄRGÅRD 2024 — Efter mer än tio år i kö får vi båtplats på Bullandö marina på Värmdö. Därmed är skärgården bara minuter bort.

Men nu i januari är hamnen igenfrusen och de åker skridskor på fjärden. Än är det långt till iläggning och Skärgård 2024. Se bilderna nedan och videon ovan.

Se fler videor på YouTube.

Min reportagebok om amerikanska väljare nämns i videon – mer info här.

Nature Adventures med Erik Bergin på YouTube.
Bullandö på östra Värmdö sista helgen i januari 2024. Foto: Erik Bergin
Kompakt is utanför Bullandö sista helgen i januari 2024. Foto: Erik Bergin
Upplagd båt. Foto: Erik Bergin
Kompakt is vid Bullandö. Foto: Erik Bergin
Bullandö på östra Värmdö sista helgen i januari 2024. Foto: Erik Bergin
Djuröbron i fjärran. Foto: Erik Bergin
Räddningshelikopter över Bullandö. Foto: Erik Bergin
Bullandö på östra Värmdö sista helgen i januari 2024. Foto: Erik Bergin
Bullandö på östra Värmdö sista helgen i januari 2024. Foto: Erik Bergin
Bullandö på östra Värmdö sista helgen i januari 2024. Foto: Erik Bergin
Bullandö på östra Värmdö sista helgen i januari 2024. Foto: Erik Bergin
Bullandö på östra Värmdö sista helgen i januari 2024. Foto: Erik Bergin
Bullandö på östra Värmdö sista helgen i januari 2024. Foto: Erik Bergin
Bullandö på östra Värmdö sista helgen i januari 2024. Foto: Erik Bergin
In this article