6044 0

STORA ALSKÄR, ÖSTERSJÖN. Här är två bilder av Stora Alskär, strax nordost om Sandhamn, tagna samma lördag nu i helgen med någon timmes eller några timmars mellanrum. Vädret började grått, fortsatte i sol, för att sedan mot söndagskvällen avslutas i nya moln. Fredagen, då jag låg vid Ostholmen (med bastu) strax ost Möja, ska vi bara inte tala om: kompakt regnstril 30 timmar på raken. Men ön är trevlig och jag var torr i båten så det gick ändå att upparbeta en sorts mysstämning, om än aningen enahanda vartefter. 

EN RESANDE REPORTERS ÄVENTYR.
http://erikbergin.blogspot.com
In this article