Om journalistik, journalistiska arbetsmetoder och det föränderliga medielandskapet