2291 0
2291 0

Stockholms stads bildarkiv är en fin källa till information om hur stan sett ut och förändrats genom seklerna. En nästan outtömlig källa till bildhistorisk forskning finns hos det Digitala stadsmuseet, som du hittar här.

Jag valde att granska är den här svartvita bilden från 1895. Den är tagen från Karlbergs slott över vattnet söderut mot Kungsholmen och min egen gata Igeldammsgatan. Gatan syns som ett svart stråk mellan träden till höger bilden.

Vy söderut från Karlbergs slott mot gården Hummersberg. 1895. Foto: Hasselgren, Andreas. (BILDNUMMER: POSF 1619, Stadsmuseet i Stockholm)

Här finns mer info om bilden. Gården som syns nere vid vattnet, Hummersberg, är borta sedan länge. Men den bostadsrättsförening som ligger närmast Igeldammsgatan längs Kungsholms strand heter faktiskt Hummersberg än idag. Brf:en har en del historia på om stället på sin hemsida. ”Gården byggdes till sidenfabrikören Anders Hummer på 1760-talet som lät uppföra lokaler för tillverkning av sidentyger”, står det bland annat.

Så här såg Hummersberg ut:

Gården Hummersberg, vinterbild från sjösidan. Foto: T. Ohlsson/stadsmuseet.stockholm.se

Hur staden har förändrats på 124 år blir särskilt tydligt om man går och ställer sig där fotografen måste ha stått 1895 och knäpper samma bild idag. Det gjorde jag. Här kan du jämföra de båda bilderna:

https://cdn.knightlab.com/libs/juxtapose/latest/embed/index.html?uid=54a8b4fe-2d5f-11e9-9dba-0edaf8f81e27

Den exakta positionen för den gamla bilden är omöjlig att veta, men det bör ha varit nära västra änden av Karlbergs slott. Igeldammsgatan och berget bakom, som idag är bebyggt som en del av Stadshagen, är tydliga kännetäcken.

Här är min bild från 2019 tagen:

Vy mot Karlberg från St Eriksbron österut. Foto: Erik Bergin
Karlberg och Kungsholmen från satellit. Norr är nedåt. Foto: Google Maps

Hur kartorna över Stockholm förändrats finns det en annan fin tjänst för hos Stockholms stad, kallad Stockholmskällan, som du hittar här.

Här är en jämförelse av kartorna över Karlberg, kanalen och den aktuella delen av Kungsholmen idag och 1899, fyra år efter att den svartvita bilden togs:

Kartor: stockholmskallan.stockholm.se

Jämförelsen visar att Kungsholms strand överhuvudtaget inte fanns i slutet av 1800-talet, vilket även den svartvita bilden intygar.

Kungsholms strand anno 2019:

Kungsholmen och Karlbergskanalen i februari 2019. Foto: Erik Bergin

Den här animeringen, gjord med Google Earth, visar vyn från Karlberg mot Kungsholmen:

Foto: Google Earth
In this article