804 0
804 0

Jag skriver i SvD om hur Trump – efter att ha lagt fram en rad förslag mot vapenvåldet – vänder och föreslår urvattnade versioner av vapenlobbyns egna idéer. Läs texten här.

Borta är numera exempelvis förslaget att på federal nivå höja åldern för att köpa halvautomatiska ”assault rifles” som NRA är emot men som faktiskt genomförts i Florida efter Parkland-massakern.

Kommentaren är en uppföljning på en tidigare text från 24 februari, där jag skrev att vapenfrågan var Trumps chans att ena det amerikanska folket.

På SvD.se:

In this article