1213 0
Loppmarknad utanför ett bostadshus i sömniga Savannah, Georgia, sommaren 2008.

Arbetslösheten bromsar USA:s bostadsmarknad
I en amerikansk ekonomi som visar enastående få tecken på att bättra sig syns ändå vissa ljuspunkter, även om man får leta efter dem. Bostadsmarknaden tycks vara på väg uppåt igen efter två år av finanskris och lågkonjunktur. Men det går sakta och svajigt. Septembersiffrorna från The National Association of Realtors (på svenska: Bostadsmäklarföreningen) visar på en uppgång på 10 procent jämför med under augusti. 4,53 miljoner hem såldes under månaden, men det är en siffra som ändå är hela 19 procent under den för ett år sedan: i september 2009 såldes 5,6 miljoner hem. Genomsnittspriset på 171 700 dollar var ned jämfört med augusti och en stor del, 35 procent, av försäljningarna i september utgjordes av hus där de tidigare ägarna inte hade råd att bo kvar, så kallade ”distressed sales” där en stor del av bostäderna ursprungligen finansierats med de ”subprime-lån” (lån till låntagare med låg kreditvärdighet) som visade sig bli grundplåten till hela finanskrisen.

Som Forbes skriver i den här artikeln, så indikerar siffrorna att bostadsmarknaden ännu släpar sig fram mycket nära bottennivån. Med mellanårsvalet bara några dagar bort, där president Obama tycks löpa risk att förlora sin majoritet i en av kamrarna, utgör USA:s knackiga ekonomi glödhett politiskt sprängstoff för republikanerna. Arbetslösheten är tvåsiffrig på många håll i USA och det i sig är ett skäl till att bostadsmarknaden inte växer mera. Utan jobb – inga inkomster. Utan inkomster – ingen bostad.

EN RESANDE REPORTERS ÄVENTYR.
http://erikbergin.blogspot.com
In this article