1039 0

Fler fattiga bland de rikaste
Andelen fattiga i världens rikaste (och ett av världens mest skuldsatta) länder, USA, är nu på sin högsta nivå sedan 1993, rapporter statistikmyndigheten US Census Bureau. Under förra året, skriver New York Times, gled ytterligare 2,6 miljoner amerikaner ned i fattigdom, en gräns som statistiskt innebär mindre än 22 113 dollar att leva på per år för en familj på fyra personer. Det är alltså skillnad på fattiga och fattiga, eftersom en stor del av världens befolkning lever på motsvarande en eller två dollar om dagen. Enligt den amerikanska definitionen var drygt 46 miljoner amerikaner, strax över 15 procent av befolkningen, 2010 att betrakta som fattiga.

1993, året då Bill Clinton tillträdde som president, var fattigdomsnivån ungefär densamma som nu, men den långa ekonomiska uppgången under Clintonadministrationens åtta år vid makten gav allt fler allt bättre inkomster. Dagens ekonomiska kris för USA, med en arbetsmarknad som inte vill ta fart, höga skulder och låg tillväxt, har åter försämrat nivån på välståndet. Robert Groves, chef för US Census Bureau, kommenterar till New York Times:

“The figures we are releasing today are important,” said Robert Groves, the director of the Census Bureau. “They tell us how changing economic conditions have impacted Americans and their families.” 

EN RESANDE REPORTERS ÄVENTYR.
http://erikbergin.blogspot.com
In this article


Join the Conversation