574 0
574 0

Barack Obamas försprång, vid ett snitt av de tio senaste opinionsundersökningarna, har minskat något till 6 procentenheter mot 7,3 för två dygn sedan. Men inte något opinionsinstitut ger John McCain ledningen. Följ valdramatiken: RealClearPolitics.com  EN RESANDE REPORTERS ÄVENTYR. http://erikbergin.blogspot.com

Barack Obamas försprång, vid ett snitt av de tio senaste opinionsundersökningarna, har minskat något till 6 procentenheter mot 7,3 för två dygn sedan. Men inte något opinionsinstitut ger John McCain ledningen.

EN RESANDE REPORTERS ÄVENTYR.
http://erikbergin.blogspot.com
I denna artikel