timessquare

Times Square på 1930-talet. Foto: New Yorks stadsarkiv


Delta i konversationen: kommentera här