788
788

VECKANS ANALYS 28 nov. 2019 — Vad driver Demokraterna inför 2020? Är det partiets kandidater, som inom kort inleder sin närkamp om nomineringen till partiets officiella presidentkandidat? Eller är det mannen som redan sitter Vita Huset? Och vad tycker republikanska väljare?

Den här Veckans analys ägnar vi åt en ny rapport, eller åtminstone delrapport, om synen på valet 2020 hos väljare i fyra kritiska delstater. Undersökningen har gjorts av politikbloggen Cook Political Report i samarbete med institutet Kaiser Family Foundation, som är känt för dess opinionsundersökningar om vård- och hälsofrågor i USA.

Mätningen baserar sig på intervjuer med 3222 väljare i Minnesota, Pennsylvania, Michigan och Wisconsin. Samtliga ingår i vad som kallats Demokraternas ”blå vägg” – den vägg som gav vika för Hillary Clinton 2016.

Jag kan inte få nog av sådana här rapporter. Är man intresserad av politik i allmänhet, och amerikansk i synnerhet, så är det ovärderligt att få insyn i hur väljare resonerar. Och just amerikansk politik är nedlusad av opinionsundersökningar, samt förstås även nyhetsrapportering man kan använda för att dra slutsatser.

Betänk för ett ögonblick exempelvis den inledande frågan: Vad driver demokrater, vad får dem engagerade? Om svaret är att åtminstone en majoritet av de demokratiska väljarna känner engagemang kring någon eller några av de 16-17 kandidater som slåss om deras uppmärksamhet så får det vissa följder. Hur kan Demokraterna, som parti, till exempel vara säkra på att deras engagemang leder dem fram till den presidentkandidat som är bäst lämpad att slå Trump?

Eller, omvänt: om väljarnas drivkraft främst är att få bort Trump om ett år, spelar det då egentligen någon roll vad de demokratiska kandidaterna driver för sorts kampanjer?

När jag intervjuar amerikanska statsvetare så får jag ibland kommentaren att Demokraterna vill förälska sig i sin kandidat, ”fall in love”, medan Republikanerna rättar in sig i ledet, ”fall in line”. Det beteendet, om det visar sig stämma nästa år, är en för Republikanerna och Trump ovärderlig tillgång.

Det finns en hel del som tyder på att ”fall in love/fall in line”-syndromet faktiskt stämmer. Två tecken på det är att Republikanerna fortsätter backa upp deras president, samt att Demokraterna framstått som lite vilsna på sistone. Ett tecken på det är att miljardären Mike Bloombergs beslutat att ställa upp i valet, eftersom han anser att startfältet ser tunt ut.

Men tillbaka till Cooks och Kaisers undersökning. Deras rapport visar sig nämligen innehålla en hel del matnyttig info. Och slutsatserna går delvis emot bilden av vilsna demokrater.

Här är några av huvudpunkterna, ihop med mina snabbanalyser av vad slutsatserna kan innebära inför presidentvalet den 3 november 2020.

Donald Trump. Foto: Gage Skidmore/Flickr

Många väljare har inte bestämt sig. Ett år före presidentvalet säger sig en stor del, 41%, av väljarna i de fyra undersökta delstaterna inte ha bestämt sig för hur de tänker rösta.

Snabbanalys:

Räkna med att valkampanjerna satsar stort på testballonger med olika reformförslag riktade mot de här väljarna för att se vad som fastnar. Men handlar inte bara om innehållet i politiken, kanske inte ens främst om innehållet. Utan om vilket det övergripande målet ska vara. Alltså, bör en valkapanj lyfta fram innehållet i kandidatens politiska program? Eller bör fokus snarare ligga på att visa att, och i så fall hur, kandidaten i fråga kan slå Trump?

President Trump är en tung faktor för väljare – både positiv och negativ. På frågan om vad som motiverar dem att rösta 2020 så svarar tre gånger så många väljare (21%) ”besegra Trump” jämfört med andelen som svarar ”återvälja honom”, eller åtminstone att absolut inte få en demokrat till president (8%).

Vidare visar det sig, enligt undersökningen, att ”besegra Trump” är förstahandsval hos nära fyra av tio demokrater (39%), medan ”återvälja Trump” bara är förstahandsval hos runt två av tio (21%) av republikanska väljare.

Bland oberoende (”independent”) väljare är också fler engagerade emot Trump än för honom, enligt rapporten.

Snabbanalys:

Det här är dåliga nyheter för presidenten eftersom siffrorna visar ett generellt högre engagemang hos väljare som vill ha bort Trump jämfört med hos väljare som vill ha honom kvar. Det Trumps omvalskampanj måste göra är förstås öka andelen som vill se Trump återvald.

Mätningen är problematisk för Trump även på ett annat sätt: möjligheten att påverka siffrorna är till stor del bortom presidentens kontroll. Dels har vi förstås riksrättshotet, som i och för sig inte nödvändigtvis behöver vara till presidentens nackdel. Men dels handlar det också om vilken demokrat som vinner primärvalen.

I mätning efter mätning under 2019 har nämligen inte minst ”Sleepy” Joe Biden slagit Trump när väljare får peka ut en favorit i valet mellan honom och olika demokrater.

Trump är högst medveten om hotet från Biden. Vilket är skälet till att presidenten rent av försökte få en utländsk makt – Ukraina – att sänka den demokrat som lett i opinionsmätningarna under 2019. Vilket i sin tur resulterade i riksrättsprocessen mot Trump. Cirkeln är på sätt och viss sluten.

• Fler demokratiska väljare än republikanska är motiverade inför valet 2020. Runt sex av tio demokratiska väljare i Pennsylvania, Michigan och Wisconsin uppger att de är mer motiverade nu än för fyra år sedan. Det är runt 10 procentenheter högre än andelen republikanska väljare i de delstaterna. I Minnesota är det däremot jämnt mellan väljargrupperna.

Snabbanalys:

Pennsylvania, Michigan och Wisconsin är stommen i den så kallade Blå muren som Clinton schabblade bort 2016. Den stora frågan är om delstaterna numera utgör en Röd mur. Mätningen av väljarnas engagemang antyder att så icke är fallet.

Det kan visa sig helt avgörande i november 2020. De tre delstaterna innehåller totalt 56 elektorsröster. Förlorar Trump dem, och givet att resterande 47 delstater röstar precis som de gjorde 2016, så vinner Demokraterna.

• Men Trump har solitt stöd från sin politiska bas. De flesta republikaner ger godkänt för sättet på vilket Trump sköter jobbet. Nio av tio som gillar exempelvis hans sätt att sköta ekonomin, enligt mätningen. Siffrorna speglar exempelvis Gallups ”job approval”-mätningar där presidenten har ett 90-procentigt stöd bland republikaner:

Källa: Gallup

Snabbanalys:

Att Trump har historiskt lågt väljarstöd totalt sett spelar inte så stor roll tack vare hans starka stöd bland republikaner. Varför inte?

Ett par anledningar. Republikaner står enade bakom Trump, medan demokratiska väljare inte är enade bakom någon eller något alls för tillfället. Därför har Demokraterna inte råd att välja en smal presidentkandidat vänsterut, som visserligen kanske är populär bland vänsterdemokrater men som inte förmår locka mittenväljare. Det är skälet till att statsvetare dömer ut Elizabeth Warren och Bernie Sanders chanser, vilket jag skivit om tidigare.

Demokraternas kandidat, vem det än blir, måste klara att ena de spridda demokratiska undergrupperna för att ha en chans mot Trump. Hillary Clintons ansats 2016 räckte som bekant inte hela vägen fram.

En annan anledning är det mycket polariserade politiska och samhälleliga klimatet i USA. Den utgör grunden till min och andras bedömning att Trump lär frias om det blir en riksrätt. De republikanska senatorer som dömer honom kan enkelt välja att bara se till det starka stödet bland konservativa väljare och rösta för att fria, oavsett vilka fakta Demokraterna lägger fram.

Det finns dessutom gott om nyhetsrapportering, bland annat den här storyn från nyhetsbyrån AP i november, som stödjer bilden att Trumps republikanska väljare helt enkelt inte bryr sig om vare sig vittnesmål eller bevis i riksrättsprocessen – de har helt enkelt redan bestämt sig för att stödja presidenten.

Och lika bestämda är troligen demokrater om den diametrala motsatsen, att han är korrupt. Och kanske är just detta det partiets enda chans, i ett läge där ingen demokratisk kandidat ser särskilt stark ut: att enas runt målet att rösta bort en polariserande president som just överlevt en riksrätt. Oavsett hur Demokraternas egen kandidat ser ut.

Mer om Kaisers/Cooks ”Blue Wall”-mätning finns här.

 

Vad tycker du om analysen? Låt mig veta!

[contact-form-7 id=”34540″ title=”Tyck till!”]

In this article