1119 1

NEW YORK. (UPPDATERAD MÅNDAG) Nu har vi spårat våra flyttlådor som vi skickade från Stockholm en vecka innan vi flög till New York: De stävar i syd-sydväslig riktning på väg in i Engelska kanalen, ombord på Atlantic Concert.

Efter ett stopp i Liverpool hoppas vi att skutan sätter full fart över Atlanten.
 

Våra lastpallar, två stycken, med 22 lådor ligger alltså med största sannolikhet lastade ombord på containerfartyget Atlantic Concert, 291 meter långt och på 57 255 bruttoregisterton. Med hjälp av shipfinder.co och marinetraffic.com går det att kontrollera fartyget position i realtid.

Atlantic Concert
Atlantic Concert, som ännu inte tagit sig ut på Atlanten med vår last.

Hon är byggd 1984, svenskflaggad och ser en aning rostig ut på tillgängliga bilder, tycker jag. Hennes marschfart är drygt 16 knop. Med hjälp av freemaptools.com kan man enkelt räkna ut avståndet mellan Göteborg och New York i distansminuter, 3 800 distans. En enkel uträkning ger att resan över Atlanten tar Atlantic Concert ganska exakt tio dagar om hon håller 16 knop (3 800/16=273 timmar, delat med 24=9,89 dygn).

När vi först kontrollerade positionen började vi hoppas här borta att kapten skulle nyktra till och ge order om att få skutan färdiglastad och tankad snart så att våra 22 lådor fick påbörja sin resa. Det gjorde tydligen susen. Prognosen är att lådorna skulle anlöpa New York den 1 oktober, så det är full fart i maskin som gäller.

Anfäkta och anamma!, som Kapten Haddock hade sagt.

In this article