947

Testar kameran och lite annat från W910.
EN RESANDE REPORTERS ÄVENTYR.
http://erikbergin.blogspot.com
In this article