8517

Stockholmsbörsen sedan ett år.

Flera av börsens reseföretag har rasat mer än börsen totalt sett i år. Stockholmsbörsen har fallit nära 41 procent sedan den första januari, men till exempel resebyrån Ticket har kraschat nära 70 procent under samma period och flygbolaget SAS har förlorat mer än hälften av börsvärdet. Något bättre har Unlimited Travel Group, UTG, klarat sig med ett fall på 40 procent och Travel Partner som är ned 30 procent.

Reseföretagen pressas av flera håll. SAS, ihop med alla andra flygbolag, fick under början av året ökande problem i takt med det stegrande priset på bränsle. Nu när vi dessutom går in i en av finanskris stärkt lågkonjunktur så riskerar svenskarna att dra ner på resandet. Dessutom har kronan förlorat i värde mot dollar och euro, vilket gör resor utomlands dyrare.

Några köptips av aktier ska det inte handla om på den här sajten, men man kan ändå nämna att så gott som alla experter är överens om att börsen som helhet är lågt värderad nu. Börskurserna styrs av förväntan på framtida vinster, och de förväntningarna är nu alltså väldigt lågt ställda. Det krävs rimligtvis ett rejält tvärstopp i ekonomin för att det ska finnas utrymme för några stora ytterligare kursfall.

EN RESANDE REPORTERS ÄVENTYR.
http://erikbergin.blogspot.com
In this article