1014

Flygstoppet över stora delar av Europa förlängdes på lördagen.
Storbritannien, norra Italien, södra Sverige och en rad andra länder
väntades ha stopp för all flygtrafik åtminstone till lördag kväll,
rapporterar AP och BBC.
AP intervjuade en svensk pilot:
”I’ve been flying for 40 years but I’ve never seen anything like this
in Europe,” said Swedish pilot Axel Alegren, after landing his flight
from Kabul, Afghanistan, at Munich Airport; he had been due to land at
Frankfurt but was diverted.
Forskare hoppas kunna flyga över vulkanen på Island under lördagen
för att studera hur mycket av glaciären ovanför som har smält. Det
är när lavan hastigt kyls som de för flyget farliga askpartiklarna
uppstår.

EN RESANDE REPORTERS ÄVENTYR.
http://erikbergin.blogspot.com
In this article