1300
1300

STOCKHOLM — Normalt publiceras inte pressmeddelanden på ErikBergin.com men jag gör ett undantag för en aningen oväntad, lite knäpp men ändå på något sätt intressanta Demoskop-mätning om bilägare. Institutet har tagit reda på om de politiska åsikterna ser ut hos ägare av olika typer av bilmärken. Det gör de, visar det sig. Enligt Demoskop hittar vi exempelvis Porsche-ägare ute till höger och Saab-folket precis i mitten.

Så här står det bland annat i pressmeddelandet:

Ägare till så kallade premiummärken, som exempelvis Audi, Mercedes och BMW, positionerar sig själva klart till höger om ägare till andra relativt vanliga bilmärken, undantaget den mer sport- och lyxbilsbilsorienterade Porschen, vars innehavare är de mest högerorienterade.

BMW-ägarna är emellertid mer höger än Mercedesägarna, som i sin tur är mer höger än Audiägarna. Skillnaderna är stora i förhållande till de som inte äger bil, men även i relation till sydkoreanska och japanska märken som Hyundai, Kia, Mitsubishi, Subaru, Toyota och Nissan, vars ägare totalt sett är mer vänster än genomsnittet av befolkningen.

Ägare till Skoda, Volvo, Volkswagen har en position något till höger om genomsnittet. Inte heller ägare till franska bilar sticker ut särskilt mycket med Renault och Peugeot på en genomsnittlig nivå för befolkningen och Citroën något till höger.

Det finns emellertid ett bilmärke som utmärker sig i den här dimensionen – rumänska Dacia – vars bilägare intar en tydlig vänsterposition. Här ska sägas att basen endast är 33 intervjuer, men skillnaden mot allmänheten i stort är tillräckligt stor för att vara statistiskt signifikant.

Jag noterar för övrigt att Land Rover-ägare inte är representerade i mätningen. Här är mätresultatet som grafik:

Grafik: Demoskop
In this article