2205
2205

BRA LÄSNING Det första tillägget i USA:s konstitution, the First Amendment, garanterar amerikanernas yttrande-, mötes- och religionsfrihet. Det är den delen i den amerikanska grundlagen som bland annat ligger till grund för pressfriheten, på samma sätt som Tryckfrihetsförordningen, FT, och Yttrandefrihetsgrundlagen, YGL, gör i Sverige.

Ingenting konstigt med det i sig. Men i USA har det första tillägget kommit att tolkas på ett sätt som till stor del verkar rakt emot dess uppenbara syfte, att garantera folks olika friheter och rättigheter. Det sker särskilt bland högerkonservativa och djupt kristna påtryckningsgrupper som använder tillägget i konstitutionen för att begränsa åskådningar som går emot deras egna. Frihet för mig, alltså, på bekostnad av frihet för dig.

SvD-artikel i november om Roy Moore och Republikanernas försök att stoppa honom.

När Roy Moore, den republikanska kontroversiella kandidaten i ett extra senatsval i Alabama som hålls i december, drabbades av en rad anklagelser under hösten om sexuella övergrepp så tog vissa högerkristna aktivister och partikamrater i bibelbältets Alabama honom i försvar. På ett tv-sänt stödmöte kunde man se och höra hur en Moore-supporter tog kandidaten i försvar, samtidigt som han attackerade homosexuella och andra grupper som djupt kristna ibland hyser skepsis mot.

Det finns flera fall där kristna amerikaner vägrat leverera tjänster åt homosexuella – exempelvis en bagare som vägrade göra en bröllopstårta åt ett homosexuellt par – sedan gayäktenskap blev lagliga i USA för några år sedan.

På samma sätt har dessa kristna lobbyister fler än en gång de senaste åren gått till storms mot muslimer i USA, och mot islam som religion, baserat på resonemanget att (en till stora delar inbillad) spridning av islam skulle kränka kristnas möjlighet att utöva sin egen religion.

Dessa aktivister känner sig alltså kränkta över att andra har samma friheter som de själva har. Konstitutionens andra tillägg förvrids till att bli exkluderande istället för att inkludera hela befolkningen.

Detta vore inget stort problem, om det inte vore för att somliga av dessa lobbygrupper har kraftig finansiell uppbackning med intäkter på över 50 miljoner dollar 2015-16 och mäktiga påhejare inom vissa politiska kretsar.

En av dessa grupper, Alliance Defending Freedom (”freedom” för ett fåtal, inte för alla), skriver New York Times om i ett intressant reportage.

Den socialkonservativa gruppen driver mycket effektivt en kamp mot utökade rättigheter för exempelvis homosexuella. Gruppen motarbetar även aborträtten, stadgad i det historiska målet Roe vs. Wade, och verkar för att politiskt styre ska präglas av kristna värderingar – med andra ord att staten ska vara en del av en kristen åskådning, enligt Times.

Det är en åskådning som Roy Moore, den kontroversiella republikanska kandidaten till senatsvalet i Alabama, skriver under på. Han har hävdat att bibeln och den kristna tron är överordnad vanliga lagar. Han hävdar också, som en konsekvens, att yttrandefriheten inte gäller muslimer eftersom de inte tillber en kristen gud, enligt Vox sammanställning av Moores citat.

Enligt New York Times har Alliance Defending Freedom 3 000 jurister som driver juridiska mål på alla möjliga håll i USA. Den har bland argumenterat för att USA:s högsta domstol, Supreme Court, borde behålla en lag som dömde ut homosexualitet som en sjukdom (domstolen slog dock fast att lagen inte var förenlig med konstitutionen).

Som tidningen skriver:

If there is a battle somewhere to restrict protections for gay men, lesbians or transgender people, chances are the alliance is there fighting it. The alliance has defended the owners of a wedding chapel in Coeur d’Alene, Idaho, who did not want to perform same-sex ceremonies. It has tried to stop a Charlotte, N.C., law that gave transgender people the right to use the bathroom of their choice. It backed the failed attempt by the Arizona legislature in 2014 to allow businesses to cite religious freedom in turning away same-sex couples.

Justitieminister Jeff Sessions. Foto: Gage Skidmore

Gruppen grundades 1994, enligt tidningen, och har argumenterat för ultrakonservativa ståndpunkter även utanför USA, som i Ryssland och Indien.

Vad som oroar en hel del liberaler är att Alliance Defending Freedom rapporteras ha en nära koppling till det nuvarande justitiedepartementet, lett av justitieminister Jeff Sessions. I somras höll Sessions till och med ett tal inför gruppen, där han bland annat konstaterade samma sak som lobbygruppen driver – att många amerikaner upplever att deras religionsfrihet är under attack. En utskrift från talet finns här.

Och, enligt Sessions och lobbygruppens sätt att resonera, är det konstitutionens första tillägg de menar är på väg att angripas:

”The challenges our nation faces today concerning our historic First Amendment right to the ’free exercise’ of our faith have become acute”, sa justitieministern.

In this article