1317
1317

Trumps första år har präglats av utredningarna om Rysslands medverkan till att Trump blev vald och huruvida hans kampanj aktivt samarbetade med ryssar. Flera av Trumps tidigare närmaste män har åtalats. Det finns därmed en hel del likheter med Watergate under Richard Nixon i början på 1970-talet. Det skriver jag om i SvD.

Artikeln i pappers-SvD lördag 3 februari 2018.
SvD-artikeln om Richard Nixons likheter – och skillnader – med Trump.
In this article