2880
2880

BREDSKÄR, STORA NASSA — Kör förbi Möja norrut, gira styrbord och passera det närmaste stråket av skär, ut på öppet hav rakt österut. Den första större ögrupp du stöter på — cirka 15 distansminuter från Kyrkviken — är Stora Nassa. Där är jag nu, närmare bestämt förtöjd på västsidan av Bredskär.

Nassas skärgård (Lilla och Stora Nassa) innehåller hundratals kobbar och skär som bjuder vinklar för de flesta vindriktningar. Med så lite vind som det är idag, runt 3-4 m/s, går det alltid att hitta en bra plats.

Detta är låga, kala skär i Stockholms yttre skärgård. Det finns förstås ytterligare öar längre österut, som Svenska Högarna och Gillöga, men redan här känns det att man är långt från fastlandet.

Del av Stora Nassa.

På Stora Bonden finns en liten by bestående av vad som verkar vara 20-30-talet privatbostäder. Så här slutet i juli är det gått om fritidsbåtar i Nassa så man behöver inte känna sig alltför enstörig som åker hit. Sjökortet döljer få hemligheter och de stenar som finns är ofta lätta att få koll på.

In this article