944

VECKANS ANALYS — Donald Trump försökte sitta kvar i Vita Huset trots att han förlorade valet 2020. Så pass mycket har vi vetat i över ett år nu, vilket jag skriver om i min bok ”Efter Trump”. (Läs ett provkapitel här.)

Min bok ”Efter Trump” kom ut i januari 2022.

Men hur? Känt sedan länge är förstås saker som att han ringde delstaten Georgias valminister, en republikan, för att övertala honom att ”hitta” knappt 12 000 Trumpröster som inte fanns.

Eller att Trump hoppades att vicepresident Mike Pence skulle stoppa räkningen av elektorsröster den 6 januari 2021, samtidigt som Trumpsupportrar stormade kongressen.

Ett annat förslag, som Washington Post rapporterar om, var även att låta underrättelsetjänsten NSA rapportera om misstänkt, utländsk påverkan på valet till Joe Bidens fördel. Det skulle lägga en juridisk grund för att förneka Bidens seger, tycks resonemanget ha gått. Planen sattes aldrig i verket.

Men vad som också kommit fram är de manövrar som vissa av Trumps rådgivare – bland dem en advokat vid namn John Eastman – planerade inifrån Vita Huset strax efter valet i november 2020 i syfte att manipulera USA:s eget valsystem.

Allteftersom kommittén som granskar alltihop, den så kallade 6 januari-kommittén, fått fram mer uppgifter så står det klart att metoden var mer raffinerad än bara att ringa till delstater där Trump redan förlorat och låta anhängare storma kongressen.

Det handlade om elektorerna.

En kort uppfräschning av hur det amerikanska valsystemet fungerar vid ett presidentval (val till exempelvis kongressen är en annan historia) är på sin plats:

• Varje delstat håller sitt eget presidentval. Varje delstat delar sedan ut samtliga dess så kallade elektorer till den vinnare som fått en majoritet av väljarnas röster (med två undantag: Nebraska och Maine).

• Elektorerna röstar några veckor efter själva valdagen och väljer formellt vem som blir nästa president.

• Elektorsrösterna skickas till kongressen i Washington och räknas den 6 januari året efter valet.

Allt detta styrs av en lag som heter ”Electoral Count Act”, skriven och klubbad av kongressen 1887. Mer om lagen finns att läsa hos USA Today och CNN.

Politiker i båda partier verkar åtminstone överens om en sak: lagen behöver uppdateras.

 

Och nu visar det sig att Trump och hans medhjälpare lyckats få upp ”Electoral Count Act” på agendan. Deras mest raffinerade försök för att få valresultatet struket och Trump att sitta kvar var nämligen att försöka manipulera hur delstaterna utser elektorer.

Tanken verkar ha varit att få vissa nyckeldelstater som Trump behövde vinna att skicka en extra uppsättning elektorer, Trumpelektorer, för att rösta fram nästa president. Som en del i planen skulle sedan Mike Pence, som i egenskap av vicepresident styrde över den ceremoniella rösträkningen den 6 januari, ha kunnat välja Trumps elektorer istället för Bidens. På så sätt skulle Trump kunna vinna, även fast han förlorat.

En vallokal i Salem, New Hampshire, 2016. Foto: Erik Bergin

Många detaljer om hur planen förbereddes, vad den bestod av och varför den gick i stöpet återstår att reda ut. Fler nyheter är att vänta under året. Men det finns redan tecken på att Trump siktar på att försöka göra om manipulationen inför 2024, om han ställer upp igen då – dock med skillnaden att han ser till att vara bättre förberedd nästa gång än han var 2020.

Stödet för att reformera och förbättra ”Electoral Count Act” är störst bland Demokraterna i kongressen, men även flera republikanska politiker har signalerat att de kan tänka sig en översyn av lagen. Det återstår förstås att se ifall ett förslag når upp till nödvändiga 60 röster i senaten. Demokraternas försök att reformera det övriga valsystemet på federal nivå har Republikanerna resolut skjutit i sank för tillfället.

Att skriva om ”Electoral Count Act” är en sorts medelväg. Det skulle innebära att Republikanernas många restriktiva, nya vallagar runtom i delstaterna finns kvar – men att valresultatet, vilket det än blir, därefter tas om hand bättre än vad som är fallet med nuvarande system kring hur elektorerna röstar.

Hur det går blir spännande att se – kan partierna enas om en reform så vore det ett mycket positivt steg i rätt riktning i en annars till stora delar handlingsförlamad kongress.

 

VAD TYCKER DU OM ANALYSEN?

In this article