Gamla militärfort och befästningar: Arholma Nord i Roslagen och Siaröfortet i Stockholms skärgård.

Till alla fotoalbum.