1048 0
1048 0

Det här är kusliga bilder: kilometer efter kilometer, kvarter efter kvarter av öde hus, tomma på liv sedan översvämningarna i New Orleans efter Katrina augusti 2005. Stans befolkning är alltjämt kraftigt reducerad efter katastrofen för snart tre år sedan. Vattnet nådde ofta över taket på husen. På vissa ställen står husvagnar uppställda framför villorna, där familjer försöker reparera sina liv. Åter andra kvarter är helt öde och igenvuxna.


Superdome. Här i jättearenan mitt i New Orleans sökte 25 000 människor skydd medan stan fylldes med vatten. Under sex dagar tvingades de överleva i byggnaden i värmen, utan elektricitet och fungerande toaletter. Superdome återinvigdes först ett år senare.


Familjer splittrades och återförenades i bästa fall långt senare efter Katrina. ”Lisa + Donnie R OK” har någon skrivit på den här väggen.


Notera den vita sektionen till vänster: här, liksom på flera andra ställen, brast New Orleans skyddsvallar som håller vattnet borta.


Ett shoppingcentrum står helt öde efter Katrina, liksom en skola, sjukhus, bensinstationer och kontor.


Här har ingen bott sedan augusti 2005.


Markeringen indikerar när huset besiktigades av militär och polis efter katastrofen. Vissa märken sitter på taket, eftersom hela huset stod under vatten när trupper besökte kvarteret under översvämningen. I tre veckor stod vattnet kvar innan det pumpades undan helt.

In this article