245
Småknotten svärmar i kvällssolen vid Ostholmen.