1351 0
1351 0

SLAKTHUSOMRÅDET — Stockholm ska växa söderut genom nya kontor, mer kultur och bostäder för tusentals på klassiska Slakthusområdet vid Globen – huvudstadens svar på Meatpacking District i New York.

Området rymmer mängder av K-märkta byggnader som ska bevaras. Men rivningarna av andra forna industri- och kontorsfastigheter längst söderut har redan inletts. Hela det nya Slakthusområdet ska stå klart 2033. Är tanken.

Många byggnader är unika. I början av augusti fotograferade jag några av dem under en promenad genom Slakthusområdet så som det ser ut idag.

Foto: Erik Bergin
Foto: Erik Bergin
Foto: Erik Bergin
Slakthusområdet vid Globen. Foto: Stockholms stad

Hur området ska omformas och utvecklas finns information om hos Stockholms stad. Staden skriver att ”Slakthusområdet ska utvecklas från ett industriområde till en urban stadsdel där bostäder, arbetsplatser, handel och service samsas med nya parker och torg. I kontrast till de närliggande arenorna i stort format ska Slakthusområdet med sin hundraåriga historia erbjuda mat, kultur och upplevelser i småskalig miljö. Kulturhistoriskt värdefulla byggnader bevaras och utvecklas tillsammans med tusentals nya bostäder och arbetsplatser.”

Området är uppdelat i flera detaljplaner som spikats för flera år sedan. Tidplanen för hela megaprojektet – den tidigare och kommande – ser ut så här:

 • 8 december 2015 till 1 februari 2016, Programsamråd
 • 2 februari 2017, Godkännande av program och inriktningsbeslut
 • 22 februari 2018, Start-PM för första etappen klar och beslutad
 • 30 augusti 2018, avsiktsförklaring med Atrium Ljungberg presenteras
 • December 2018, rivning av den första byggnaden påbörjas
 • 25 januari 2019, klart avtal med Atrium Ljungberg för delar av Slakthusområdet
 • 15 oktober-30 november 2019, samråd för den första etappen, och 11 maj 2021 laga kraft av planförslaget
 • 12 november 2020, reviderat inriktningsbeslut Slakthusområdet
 • 17 november 2020-10 januari 2021, samråd för Tunnelbanekvarteret 2d
 • 27 april – 8 juni 2021, samråd för Gymnasiekvarteret 2c
 • 2020-2023, de flesta byggnader som inte ska bevaras rivs
 • 2023, första byggstart av bostäder
 • 2025/2026, första inflyttning i Slakthusområdet
 • 2030, trafikstart ny tunnelbana i området
 • Ca 2033, hela Slakthusområdet beräknas vara klart
KÄLLA: STOCKHOLMS STAD

KARTA SLAKTHUSOMRÅDET

Foto: Erik Bergin
Foto: Erik Bergin
Foto: Erik Bergin

Slakthusområdet invigdes 1912 som en del i Stockholms plan att reglera den dittilldags svåröverskådliga samlingen av hundratals slakterier i stan, med varierande grad av kvalitet och renlighet. Projektet hade inletts ett knappt decennium tidigare när Enskede Gård började utvecklas som kommunalt bostadsområde. En del av den marken avsattes dock för att skapa det nya slakthusområdet, som även kallats Enskede Slakthus.

Mellan 1940- och 60-talet utökades bebyggelsen söderut och området fick ungefär den sträckning det har idag.

Foto: Erik Bergin

Den här bilden, hämtad från Wikipedia, visar den blivande marknadshallen för svin när den håller på att uppföras 1910:

Foto: Wikipedia
Foto: Erik Bergin
Foto: Erik Bergin
Foto: Erik Bergin

Foto: Erik Bergin

Foto: Erik Bergin
Foto: Erik Bergin
Foto: Erik Bergin
Foto: Erik Bergin
Foto: Erik Bergin

Foto: Erik Bergin
Foto: Erik Bergin
Foto: Erik Bergin
Foto: Erik Bergin
Foto: Erik Bergin
Foto: Erik Bergin
Foto: Erik Bergin
Foto: Erik Bergin
Foto: Erik Bergin
Foto: Erik Bergin
Foto: Erik Bergin
Foto: Erik Bergin
Foto: Erik Bergin
Foto: Erik Bergin
Foto: Erik Bergin
Foto: Erik Bergin
Foto: Erik Bergin
Foto: Erik Bergin
Foto: Erik Bergin
Foto: Erik Bergin
Foto: Erik Bergin
Foto: Erik Bergin
In this article