35997 1

Under det år jag varit i New York hittills har jag inte besökt FN-högkvarteret en enda gång. Nu är det snart dags för invigningen av den 69:e generalförsamlingen, så jag tyckte att jag behövde orientera mig lite i FN-komplexet. I fredags tog jag mitt pressleg och traskade in.

Som många redan vet så ligger FN-högkvarteret på östra sidan av Manhattan mellan 42:a och 48:e gatan. När man går in där lämnar man USA – FN är internationellt territorium. Där finns den karaktäristiska FN-skrapan med administrationen samt möteslokalerna för de permanenta säkerhetsrådet, generalförsamlingen och en rad andra organ. En hel byggnad innehåller en hop mötesrum och på skärmar runt i fastigheten annonseras vilka möten som pågår var.

Stora ombyggnader pågår just nu på olika håll i FN-komplexet. Faktum är att det är lite svårt att se hur de ska hinna få allting klart under nästa vecka tills dess att runt 150 statschefer, inklusive Obama, sammanstrålar samtidigt i New York för att hålla tal och förhandla.

Jag var bland annat inne i säkerhetsrådets sal, där det var tomt. Generalförsamlingen var jag inte inne i, men hur den ser ut man du se bilder på här. I en annan sal pågick diskussioner om hur man ska mäta efterföljaren till de så kallade Millenniemålen som löper ut 2015.

Sverige har som de flesta vet täta historiska band till FN. Dag Hammarskjöld var FN:s generalsekreterare 1953–61 och på FN-området finns en rad referenser till honom, som biblioteket Hammarskjöld Library och ett torg. FN:s nuvarande vice generalsekreterare heter som bekant Jan Eliasson.

Här är ett par bilder från FN-besöket (se även bildspelet överst):

FN5
Här är byggnaden som innehåller generalförsamlingens möteslokal.
FN1
Här pågår ett möte i en angränsande lokal om hur de nya Millenniummålen ska mätas.
FN2
Säkerhetsrådets lokal.
FN3
Ombyggnad pågår av stora delar av FN-komplexet.
FN4
En stor medielokal i anslutning till generalförsamlingen.
FN-East-River
Utsikt mot East River från FN-komplexet. Under promenadstråket löper motorvägen FDR Drive.
In this article


Join the Conversation