2919 0
2919 0
Vänster: Katrina fotograferad från satellit, augusti 2005.
Höger: övergivna bostadskvarter i New Orleans, augusti 2008. Foto: Erik Bergin

Staden reser sig – sakta
Lagom till minnesdagen på söndag den 29 augusti av att det gått fem år sedan orkanen Katrina slog till mot New Orleans, Louisiana, och dränkte 80 procent av staden, börjar New Orleans återvända till det den var före katastrofen, rapporterar Bloomberg. Bland annat har 90 procent av befolkningen från före orkanen återvänt, likaså 85 procent av jobben. Fortfarande är fattigdomen skyhögt över USA:s rikssnitt och kriminaliteten är värre än i andra amerikanska städer. Men att befolkningen och jobben, till största delen, återvänt är det viktigaste tecknet på att denna glädjens, jazzens och festens huvudstad börjar komma på fötter igen.

Jag var där med kompisar sommaren 2008 och kunde då se hur kilometer efter kilometer av bostadsområden fortfarande, tre år efter Katrina, var helt öde. Vattnet hade stått upp till två meter högt i flera veckor i vissa fall och ytan hade lämnat en smutsig rand längs husväggarna. Det fanns inget liv i de områdena då, ingen framtid som det tycktes och, för de som mot förmodan återvände från Houston i Texas eller andra platser dit de evakuerats för att bygga upp sitt liv i New Orleans igen, för dem fanns inga grannar kvar. Och inga jobb, butiker eller bensinstationer. Över 1800 människor omkom i Katrina.

FOTO: New Orleans sommaren 2008

Samtidigt som New Orleans representerar så mycket bra – musik, konst, fest, glädje – så är den till viss del en bild av det gamla USA, en kvarleva från tiden strax efter inbördeskriget och slaveriets avskaffande i södern. New Orleans var till stor del en delad stad. Många fattiga svarta områden, lågt liggande under havsytans nivå, drabbades hårt av orkanen. Invånarna hade helt enkelt inte råd att återvända för att bygga upp sina hus. Det blev därför också extra hårda reaktioner efter översvämningskatastrofen 2005 då resten av USA, krismyndigheten FEMA och Bush-administrationen reagerade hopplöst långsamt med hjälp och uppenbarligen inte klarade av att hantera en katastrof på sitt eget territorium. En opinionsundersökning som CBS presenterar visar att sex av tio amerikaner tycker att regeringen borde ha gjort mer för New Orleans.

Samtidigt är exempelvis universitetet Tulane i New Orleans ett tydligt tecken på att det vänder för staden. 2005, strax efter Katrina, stod 70 procent av campus under vatten. I år har 44 000 ansökningar från studenter strömmat in, mer än till någon annan skola i USA, enligt Bloomberg.

”Jag tror att vi går från räddning till nyskapande och helt ärligt håller på att skapa en ny stad för det kommande decenniet”, säger Tulane-universitetets president Scott Cowen.

Men tidigare bostadsområden står fortfarande tomma och stora bygg- och renoveringsprojekt återstår att få klara och finansiera, rapporterar bland andra Los Angeles Times. Enligt vissa siffror är mellan 12 000 och 19 000 hemlösa i en stad med ett par hundra tusen invånare.

TV: Nu byggs ”mixed income homes”

KARTA: Här ligger New Orleans

New Orleans, inklämd mellan Mississippi-deltat i söder med dess träskmarker och Lake Pontchartrain i norr.
Fördämningar brast på alla håll runt den lågt liggande staden.
New Orleans översvämmades till 80 procent efter Katrina.
Bilden är från augusti 2005.
In this article