1363


Ojdå, vilket eurotapp!

Euron sjönk idag måndag till sin lägsta nivå mot den amerikanska dollarn på fyra år (se kurvan). Det är den pågående statsskuldkrisen i Europa som pressar den europeiska valutan, med förnyad nervositet om att Ungern kan bli ”nästa Grekland” som skapar cirkus på både börser och valutamarknader. En euro kostar nu ca 1,20 dollar, mot som mest 1,60 under 2008.

Som resenär från Sverige i Euroland blir det därmed allt billigare, även om kronan också fallit en del i värde vilket minskar effekten. Jämfört med för ett år sedan har Europa blivit rejält billigare för svenskar. Under finanskrisen rasade kronan till följd av de finansiella haverierna på Island och i Baltikum. En euro kostade då drygt 11,60 som mest, att jämföra med dagens 9,60. Mellan 2006 och 2008 låg kursen kronor-euro relativt stabil mellan ungefär 9,20 och 9,50 kronor. Jämför man med tiden före finanskrisen, fram till sommaren 2008, så är euron dock fortfarande dyrare idag.
Att kronan också tappat i värde en del syns på kurskurvan för USD-kronor här nedanför. Den senaste tiden, delen av kurvan som syns längst till höger, har dollarkursen stigit från strax över 7 kronor till närmare 8. Jämför det med sommaren 2008, då en dollar kostade under 6 kronor.
EN RESANDE REPORTERS ÄVENTYR.
http://erikbergin.blogspot.com
In this article