1971
1971

Det måste ifrågasättas om Donald Trump, Republikanernas presidentkandidat, förstår grundläggande principer om yttrandefrihet och värdet av en fri press i en demokrati. Detta efter att han skickade ut följande tweet natten till fredagen:

Han skriver, ”Kom ihåg, tro inte på ’källor sa’ hos de MYCKET ohederliga medierna. Om de inte namnger källorna så existerar källorna inte”.

Anonyma källor är en grundförutsättning för att visselblåsare och andra som vill lämna uppgifter till en journalist utan risk för att råka ut för repressalier. I svensk grundlag, exempelvis, är journalister skyldiga att hemlighålla sina källor och amerikanska journalister, vilka Trump främst syftar på, använder löpande anonyma källor för informationsinhämtning av uppgifter som sedan kontrolleras på andra håll före publicering. Det är så journalistik fungerar, men det tycks ha gått Trump förbi. Yttrandefrihet är för övrigt grundlagsstadgad både i Sverige och USA.

In this article