910
910

Jag kommenterar i SvD utredningen kring den handfull brevbomber som skickats till diverse demokrater och Trumpkritiker. Eftersom det är allmänt känt att post till sådana personer rutinmässigt kontrolleras av säkerhetspersonal så drar jag slutsatsen att det framför allt är den politiska symboliken i attackerna det handlar om.

Läs här.

På SvD.se:

Min fråga & svar-kommentar på SvD.se.

Video från Washington Post:

In this article