Ostholmen-8-10juni2018-17

Clara-Idas systerbåt ger sig av hemåt. Foto: Erik Bergin


Join the Conversation