1787
1787

President Trumps mentala hälsostatus har börjat debatteras alltmer öppet i stora amerikanska medier den senaste tiden, vilket jag noterade här, trots att det är ett etiskt brott för psykologer att ställa diagnoser på personer de inte träffat.

Jag skriver om saken i SvD här.

Så här såg det ut på nätet:

SvD.se 16 februari 2017.

Och så här i fredagstidningen (där texten dessvärre inte blev utgjord som kommentar, oklart varför):

SvD fredag 17 februari 2017.
In this article