1426
1426

Extremistiska terrorgruppen Boko Haram i Mali och Nigeria har det rapporterats mycket om de senaste åren. Gruppen har sagts ligga bakom fler mord än ISIS.

Men mer sällan har det gått att läsa några reportage om dess offer. Här är dock ett sådant, från Mubi, en småstad i Nigeria där Boko Haram anföll. Studenterna vid Mubis universitet tvingades fly hals över huvud när terroristerna anlände.

Reportaget är publicerat av den eminenta rese-, mat- och utrikesjournalistiksajten Roads & Kingdoms och finns att läsa här. Artikeln är en del i en serie om Boko Harams offer.

In this article