1754 1
1754 1

FLUTTUSKÄREN — I yttersta havsbandet i norra Roslagen utanför Gräsö ligger en liten arkipelag som går under det märkliga namnet Fluttuskären. Under storm slår vågorna upp över de låga klipporna och fyller de stora bergskaren med vatten. Ett litet fritidshus står på den yttre ön, men annars tillhör livet här naturen som styr och ställer som den vill.

FOTO ALLA BILDER: ERIK BERGIN

Rakt österut syns Grundkallens fyr och bortom den öppet hav. Runt omkring öarna går det att få se rovfågel, som havsörn. Bildsekvensen här intill visar en havsörn som lyfter från ett sådant skär och får luft under vingarna medan den styr västlig kurs.

SJÖKORT FLUTTUSKÄREN

Här är mina bilder att njuta av från Fluttuskären och båtfärden dit och tillbaka, tagna den torsdag 17 augusti 2017.

In this article