792 0
792 0

SUPER TUESDAY Jag kommenterar Supertisdagen här på plats i Nashville, Tennessee, en av de 14 delstater som röstar 3 mars. Följ mina kommentarer här.

In this article


Join the Conversation