1647

Säkerhetsläget i Elfenbenskusten blir snabbt sämre. Orsaken är resultatet av presidentvalet under hösten, som släppt fram dolda motsättningar. Landet har varit oroligt tidigare under perioder, men har också längre tillbaka setts som ett positivt afrikanskt exempel. Svenska UD har i veckan utfärdat två reserekommendationer om Elfenbenskusten, den första härom dagen där Utrikesdepartementet avrådd från resor. På torsdagen uppdaterades det med en uppmaning för alla svenskar i landet att ta sig därifrån.

Som motivering skriver UD i sin analys att det cirkulerar en stor mängd handeldvapen i Elfenbenskusten. UD skriver bland annat:

Konflikt och politisk turbulens har präglat landet sedan 2002. Den överenskommelse om fred och återförening som ingicks i mars 2007 ledde till att den politiska spänningen lättade och säkerhetsläget förbättrades successivt. Presidentvalet hösten 2010 innebar att spänningen åter ökade. Efter andra omgången av presidentvalet, den 28 november 2010, har oroligheter förekommit på skilda platser och det finns risk att läget försämras ytterligare.

Kriminaliteten är hög och har blivit alltmer våldsam, bland annat till följd av att det finns mycket lätta vapen i omlopp. Allvarliga trafikolyckor förekommer i betydande omfattning liksom attacker av ”vägpirater”, främst vid större trafikleder ute på landsbygden. Drunkningsolyckor är vanliga i havet, där strömmarna är starka även nära stränderna.

UD har samtidigt också utfärdat en avrådan från resor till Nigeria.

>>> Läs mer om UD:s rekommendation om Elfenbenskusten

EN RESANDE REPORTERS ÄVENTYR.
http://erikbergin.blogspot.com
In this article