135 0
135 0

Stopp för myndigheters regleringar om Supreme Court genomför ”the non-delegation doctrine”.

Jag analyserar i SvD spelet kring ”the non-delegation doctrine”, en princip som den nuvarande konservativa majoriteten i USA:s högsta domstol Supreme Court kan komma att ta beslut om. Det skulle i så fall göra Joe Biden till den minst mäktiga på länge. Läs analysen här.

På SvD.se:

SvD.se.
I denna artikel


Delta i konversationen: kommentera här