TV: Trumps tal till nationen om muren

Se president Trumps tal till nationen på kvällen den 8 januari 2019 lokal tid.

427 0
427 0

Delta i konversationen: kommentera här