1127

DYR REVOLT Enligt en rapport som Reuters läst kan den politiska oron i Egypten under nära tre veckor  när banker, fabriker och affärer höll stängt ha kostat landet 310 miljoner dollar per dag. Det skulle ge en totalnota på 5-6 miljarder dollar i uteblivna intäkter.

EN RESANDE REPORTERS ÄVENTYR.
http://erikbergin.blogspot.com
In this article