1081
1081

STOCKHOLM — De amerikanska aktiemarknaderna föll för andra dagen i rad tisdag 30 januari, så pass att somliga analytiker och investerare tror att det fleråriga rallyt kan vara över.

En utlösande orsak var nyheten att ehandelsjätten Amazon ihop med superinvesteraren Warren Buffetts Birkshire Hathaway ger sig in i USA:s sjukförsäkringsbransch, vilket sänkte vårdsektorn.

Men det finns flera skäl till de skakiga marknaderna. 10-åriga amerikanska statspapper har för första gången sedan 2014 nått 2,7 procent. Högre avkastning på obligationer tenderar att dra kapital från aktiemarknaden, med fallande kurser som följd. Marketwatch spekulerar i om 3 procent kan vara en nivå som kan utlösa ett riktigt aktieras.

En indikator som Marketwatch också skriver om, prognoser för var 1 700 väl omsatta aktier befinner sig om tre till fem år och som ger ett sorts index som kallas VLMAP, indikerar också en övervärderad börs.

Men en annan rapport från nyhetsbyrån Bloomberg ger stöd för teorin att fallet är tillfälligt. Investerare har just nu försäkrat sig för en nedgång på optionsmarknaden. Vid de tillfällen då det skett senaste åren har börsen vänt upp strax efteråt.

Den som lever får se.

In this article