1267 0
”Investment banker in need” står det på
lappen framför den här irländaren. När
bankjobbet rök återstod att – jonglera.
Nyheten om att Irlands kreditbetyg
sänks. Den dök upp sent på onsdagen
i min Iphone.

Skuldkrisen når Irland
På onsdagskvällen kom nyheten att Irland får sin kreditrating nedgraderad. Orsaken är statens stora kostnad för att stötta banksystemet. Nedgraderingen är mycket allvarlig eftersom den ger landet dels dyrare upplåning, dels sänkt förtroende på marknaden, vilket innebär risk för en nedåtgående spiral för den irländska ekonomin. I ett större perspektiv innebär det också större press på EU eftersom det blir upp till unionen i första hand att rädda Irland undan finansiell kollaps.

Situationen kan liknas vid den som Spanien och i viss mån Grekland, som i och för sig var värre ute, befann sig i under våren och där problemen ännu inte är över. Alltså så stora statsskulder att länderna riskerar att inte klara återbetalningarna, vilket kräver kraftiga besparingar i statsbudgeten och höjda skatter.

EN RESANDE REPORTERS ÄVENTYR.
http://erikbergin.blogspot.com
In this article