1115

En roadtrip genom sex delstater – Utah, Wyoming, Montana, Idaho, Oregon och Washington – och två national – Yellowstone och Glacier – i augusti 2015.